Үйлдвэрлэгч
Марк
Үйлдвэрлэсэн он
Утсаар хайх
Бүх шүүлтүүрийг арилгах
-1
Төрөл
-1
Суудлын жижиг  
0
Суудлын дунд  
1
Суудлын том  
2
Гэр бүлийн  
3
Мини жийп  
4
Жийп  
5
Пикап  
6
Спорт  
7
Орос машин  
0
Нөхцөл
-1
Номертой
 
0
Номергүй
 
1
Шинэ машин
 
1
Солино
-1
Зөрүү тохирч солино  
0
Солино  
2
Үнэ
-1
2 сая хүртэл  
0
2-3 сая  
1
3-5 сая  
2
5-7 сая  
3
7-8 сая  
4
8-10 сая  
5
10-12 сая  
6
12-15 сая  
7
15-20 сая  
8
20-25 сая  
9
25-30 сая  
10
30-35 сая  
11
35-40 сая  
12
40-45 сая  
13
45-50 сая  
14
50-60 сая  
15
60-70 сая  
16
70-80 сая  
17
80-90 сая  
18
90-100 сая  
19
100 саяаас дээш  
3
Нийт ашигласан жил
-1
1-3 жил  
0
1-5 жил  
1
1 жил  
2
2 жил  
3
3 жил  
4
4 жил  
5
5 жил  
6
6 жил  
7
7 жил  
8
8 жил  
9
9 жил  
10
10 жил  
11
10-15 жил  
12
15-20 жил  
13
20-оос дээш жил  
4
Монголд ашигласан жил
-1
Номер аваад удаагүй  
0
Жил болоогүй  
1
Жил гаруй  
2
2 хүртэл жил  
3
1 жил  
4
2 жил  
5
3 жил  
6
4 жил  
7
5-9 жил  
8
10 дээш жил  
5
Үйлдвэрлэсэн он
-1
1980 оноос өмнөх  
0
1981-1990  
1
1991-1995  
2
1996-2000  
3
2001-2004  
4
2005-2009  
5
2010-2014  
6
2014-2017  
6
Хөдөлгүүрийн багтаамж
-1
1.0 хүртэл  
0
1.0-1.5 хүртэл  
1
1.5-2.0 хүртэл  
2
2.0-2.5 хүртэл  
3
2.5-3.0 хүртэл  
4
3.0-4.0 хүртэл  
5
4.0-5.0 хүртэл  
6
5.0 дээш  
7
Турбо
-1
Турботой  
0
Турбогүй  
8
Хроп
-1
Автомат  
0
Механик  
9
Шатахуун
-1
Бензин  
0
Дизель  
1
Газ  
10
Гибрид
-1
Энгийн  
0
Гибрид  
11
Хөтлөгч
-1
Урдаа (FWD)  
0
Хойноо (RWD)  
1
Бүх дугуй (4WD)  
12
Жолооны байрлал
-1
Баруун  
0
Зүүн  
13
Лизингтэй
-1
Банкны лизингээр авах  
0
Хувь лизингээр авах  
14
Эвдрэлтэй
-1
Засвар шаардлагатай  
0
Унасан  
1
Задалж зарна  
Зарын дугаар
(5816)
1428
249
372
62
Эрэмблэлт: Үр дүн: